Raptor-pinnoite.fi yleiset sopimusehdot
Yleiset sopimusehdot voimassa 01.01.2017 alkaen. Raptor-pinnoite.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty.Näitä sopimusehtoja sovelletaan Raptor-pinnoite.fi (jäljempänä Toimittaja) tuotteisiin ja palveluihin. Toimittajan määrittelemillä välineilla ja menetelmillä, jotka tilaaja hyväksyy. Toimittaja vastaa työn suorittamisesta asianmukaisesti ja ammattitaidolla.Toimittaja myy palveluita ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Toimittaja pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.Kuluttajakaupassa sovelletaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Raptor-pinnoite.fi välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määritelty.Asiakas (Tilaaja) on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.Tilaaja vastaa siitä, että toimittajalla on pääsy työkohteessa kaikkiin tarvittaviin paikkoihin, esimerkiksi taloyhtiössä kaikkiin tarvittaviin yleistiloihin. Toimittaja vastaa työjälkiensä siivoamisesta. Tilaaja vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien suojaamisesta. Tilaajan tulee informoida erityisen herkistä tai rakennusmääräysten vastaisesti asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta toimittaja voi tehdä työn erityistä varovaisuutta käyttäen ja keskustella mahdollisista riskeistä tilaajan kanssa ennen työn suorittamista. Toimittaja ei vastaa rakennusmääräysten vastaisesti rakennettujen ratkaisujen aiheuttamasta haitasta ja lisäkustannuksista.Mikäli huoltokohde tai osa siitä on sijoitettu erityisen hankalaan paikkaan, edellyttäen rakenteellisia purkutöitä, toimenpiteet tehdään niin kattavasti kuin standardilaitteistolla ilman laajempaa purkutyötä on tehtävissä, ellei tilausvahvistuksella ole toisin määritelty. Työn edellyttäessä nostokalustoa, kiipeilytekniikoita on toimittajalla oikeus veloittaa nostokaluston vuokrakustannukset tai kiipeilytekniikasta tulevat kustannukset tilaajalta.Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energiankulutuksesta kyseisen työsuorituksen aikana työkohteessa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli toimittajalle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. pinta-ala, materiaali tai värisävy), on Toimittajalla oikeus veloittaa tilaajalta vääriin tietoihin perustuneen hinnan ja kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun listahinnan mukainen eroitus. Toimittajalla on oikeus mainita tilaajalle tehty työ referenssinä, ellei tilaaja tätä erikseen kiellä. Tarkat tunnistetiedot (henkilönimet, tarkka katuosoite, ellei se käy taloyhtiön nimestä selville) eivät tule ilmi referenssimaininnoissa.

Tarjoukset ja hyväksyminen
Tarjoukset ovat voimassa 7 vrk. sen lähettämisestä asiakkaan sähköpostiin.
Tarjoukset pitää hyväksyttävä sähköpostilla 7 vrk. sisällä. (ei puhelimitse)

Toimitusehdot
Raptor-pinnoite.fi annetut hinnat sisältävät työsuorituksen lisäksi myös laitteiden/materiaalien toimituskulut sekä matkakulut työkohteeseen, ellei asiasta ole erikseen muuta mainittu. Kotitalousvähennyksen jälkeen -50%, verottaja kuitenkin päättää vähennysten hyväksymisestä tilaajan verotuksessa. Toteutuneen mukaan laskutettavissa artikkeleissa, esim. ”Tuntityöt”-merkinnällä (h) varustettujen palveluiden osalta, hyväksytään 15 % poikkeama ilman erillistä sopimista. Raptor-pinnoite.fi annettuihin hintoihin lisättävä voimassa oleva arvonlisävero. Mikäli tarjottua/tilattua tuotetta ei ole valmistajalta saatavilla, toimittajalla on oikeus toimittaa uusi tarjous tilaajalle vaihtoehtoisella tuotteella hintoineen.Tilaaja sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Raptor-pinnoite.fi-järjestelmään. Raptor-pinnoite.fi tarjoamat palvelut ovat saatavilla koko Suomessa.Kohteeseen tulee johtaa kiinteä autotie. Mikäli kohde on saaressa vesikulkuyhteyden päässä tai muussa hankalasti saavutettavissa olevassa paikassa, toimittajalla on oikeus periä matkasta ja matka-ajasta koituvat kustannukset asiakkaalta.

Tilausvahvistus ja aikatatulutus
Toimittaja lähettää sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta tilaaja näkee tilaamansa tuotteet ja palvelut. Mikäli tilatun palvelun toimittaminen niin vaatii, toimittaja ottaa tilaajaan erikseen yhteyttä sopiakseen aikataulusta.Toimittaja suorittaa palvelun sovitussa aikataulussa, mutta mikäli aikataulua joudutaan muuttamaan ennakoimattomasta syystä, on toimittaja yhteydessä tilaajaan. Tietyt palvelut (esim. laiturit, terassit, työkoneet, lastauslaiturit, katot, tuulivoimalat) suoritetaan säävarauksella. Mikäli vallitseva säätila estää palvelun suorittamisen ennakkoon sovittuna ajankohtana, toimittaja tarjoaa uuden vapaan ajankohdan. Asiakas voi pyytää toista aikaa tai peruuttaa tilauksen tässä kohtaa.

Maksutavat
Tilatuista töistä ja tarvikkeista toimitetaan tilaajalle tilausvahvistus sekä lasku. Toimittaja laskuttaa tilaajaa vasta työsuorituksen jälkeen, poislukien tapaukset joissa on sovittu ennakkolaskutuksesta. Laskun lähetystavat ovat sähköposti, verkkolasku ja paperinen lasku postitse. Maksutapana on pankkisiirto. Maksuehto 7 pv netto tai sopimuksen mukaan. Mahdollisuus maksaa osamaksulla voidaan myöntää kuluttaja-asiakkaalle, jonka luottotiedot ovat kunnossa. Osamaksupyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Toimittajalla on oikeus tarkistaa tilaajan luottotiedot. Toimittajalla on oikeus olla myöntämättä tilaajalle luottoa. Mikäli lasku osoitetaan tilaajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa tilaaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta toimittajalle.

Laskutus
Laskutuksesta 70% on työnosuus ja 30% materiaalikuluja.
Asiakkaalta ei pyydetä 30% materiaalikulujen maksamista etukäteen jos kohde on työltään pieni (ratkaisee varastotilanne) ,
mutta työn valmistuttua ja hyväksynnän jälkeen maksettava heti, koska omaa rahaa kiinni kohteen materiaaleissa.
Yritykset maksavat laskulla. Yksityiset katsotaan tapauskohtaisesti, käteinen. kortti tai lasku. Suurissa projekteissa tarkistamme tarvittaessa
luottotiedot. Velaksi emme tee töitä.

Peruutusehdot
Tilaajalla on oikeus perua tilaus neljäntoista päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai siten kuin kuluttajasuojalaissa sanotaan. Peruutus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse toimittajalle. Mikäli peruutus tehdään alle 24 tuntia ennen sovitun työn aloitusta, on toimittajalla oikeus veloittaa peruutuksesta aiheutuvat kulut 100 eur + tilatut materiaalit (pinnoitteet, värisävyt, luistonestohiekka, pohjamaalit, tarvikkeet, ym.) Mikäli tilaus sisältää räätälöityjä tilaustuotteita, näillä tuotteilla ei ole peruutusoikeutta Suomen kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti.

Raportointi ja reklamaatiot
Kaikista toimenpiteistä toimitetaan tieto sähköpostitse tilaajalle työsuorituksen jälkeen. Reklamaatiot työsuorituksesta tulee esittää kirjallisesti kirjepostin tai sähköpostin välityksellä toimittajalle seitsemän päivän kuluessa työsuorituksesta, jos ei ole toisin sovittu. Toimittajalla tai sen yhteistyökumppanilla (esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja) on oikeus tutustua paikan päällä reklamoitavaan kohteeseen.

Takuu, vastuu
Toimittaja myöntää työlleen 12 kuukauden takuun. Toimittajan kautta ostettujen laitteiden takuu määräytyy laitevalmistajan takuuehtojen mukaan, ellei toisin ole sovittu. Toimittajan kautta ostettujen palvelujen työsuorituksista vastaavat palveluntuottajat alihankintana. Työkohteessa tapahtuneet, palveluntuottajan aiheuttamat vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vastuuvakuutuksesta.

Riitatilanteet
Mikäli kauppasopimuksen suhteen syntyy erimielisyyttä, jota ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun (https://webgate.ec.europa.eu/odr/) ratkaistavaksi. Muut kuin kuluttaja-asiakkaat: Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin, mikäli tässä ei onnistuta riita-asia voidaan viedä Helsingin Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tietosuoja
Asiakkaiden tiedot on tallennettu Raptor-pinnoite.fi asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta toimittajan omistusyhteysyritysten ulkopuolisille tahoille. Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä www-osoitteessa Raptor-pinnoite.fi/tietosuoja. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Raptor-pinnoite.fi asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: info@kattohelp.fi

Evästeet
Raptor-pinnoite.fi saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.