TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE
Selostus Kattohelp.fi ylläpitämästä henkilörekisteristä (asiakasrekisteri). Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä sekä hävittämisestä. Rekisterin tiedot kerätään sopimusperusteisesti. Ne pohjautuvat aina asiakkaan tekemiin tilauksiin ja hänen kanssaan tehtyihin sopimuksiin.

REKISTERINPITÄJÄ
Kattohelp.fi 
kattohelp@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Kattohelp.fi asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Kattohelp.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely, laskutus ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Kattohelp.fi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman sisällön tarjoamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kattohelp.fi omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kattohelp.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kattohelp.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.Kattohelp.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kattohelp.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse kattohelp@gmail.com.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Tiedot asiakkaiden tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
– Huoltokohteita koskevat tiedot palveluiden hintalaskentaa varten (mm. pinta-ala, kerrosmäärä, kattomateriaali)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan:
– Kattohelp.fi verkkopalveluiden käyttäjien oman ilmoituksen perusteella

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterin tietoja ei luovuteta Kattohelp.fi tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain Kattohelp.fi:n palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille. Asiakasrekisterin tietojen mahdollinen siirto yhteistyökumppanien palvelimille on toteutettu SSL-salatun yhteyden kautta. Palvelussa mukana olevilla palveluntuottajilla on rajoitettu pääsy rekisteritietoihin oman, salasanalla suojatun käyttöliittymänsä kautta.

TIETOJEN SÄILYTYS
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun asiakas on poistanut henkilökohtaisen 
Kattohelp.fi -tilinsä. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Kattohelp.fi sähköpostilla kattohelp@gmail.com. Tarkastuspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla kattohelp@gmail.com. Korjauspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

EVÄSTEET
Kattohelp.fi -verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.